O festivalu

Červen 2016

Festival Afrika naživo je soubor aktivit představujících africkou kulturu Plzeňským občanům různých věkových kategorií a zájmů (taneční a bubenické workshopy, ochutnávky jídel, přednášky, hudební a taneční koncerty, aj.)

To vše předvedeno Afričany žijícími v České republice nebo pozvanými hosty. 

Festival je pokračováním Měsíce černošské historie z roku 2006 na kterou navázal Bawala Festival v roce 2007, 2011 a 2012 a který od roku 2013 pokračuje pod novým názvem Afrika naživo.

Tato akce je věnovaná zejména:

1. Plzeňským občanům, za které doufáme, že si z festivalu odnesou nejen pozitivní náhled na africkou kulturu, ale i nové poznatky a znalosti o této odlišné kultuře.

2. Africkým občanům žijícím v Plzni nebo v jiných částech ČR, za které doufáme, že si na malou chvíli budou moci připomenout svůj domov, uvolnit se, odpoutat a prožít si svou radost s Plzeňskými občany.

Samozřejmě je vítána široká veřejnost, nehledě na místo bydliště v ČR či kulturní zázemí.

Konečně, akce také podporuje africké umělce žijící v České republice poskytnutím prostoru pro jejich umělecké vyjádření.

Letošní festival je věnován Ghanským znevýhodněným dětem, pro které pořádáme sbírku hudebních nástrojů.

Věříme, že pro město Plzeň je tento festival mimořádným plusem ve vytváření jejího image.