O festivalu

Červen 2019

Festival Afrika naživo je soubor aktivit představujících africkou kulturu Plzeňským občanům různých věkových kategorií a zájmů (taneční a bubenické workshopy, ochutnávky jídel, přednášky, hudební a taneční koncerty, aj.)

To vše předvedeno Afričany žijícími v České republice nebo pozvanými hosty. 

Festival je pokračováním Měsíce černošské historie z roku 2006 na kterou navázal Bawala Festival v roce 2007, 2011 a 2012 a který od roku 2013 pokračuje pod novým názvem Afrika naživo.

Tato akce je věnovaná zejména:

1. Plzeňským občanům, za které doufáme, že si z festivalu odnesou nejen pozitivní náhled na africkou kulturu, ale i nové poznatky a znalosti o této odlišné kultuře.

2. Africkým občanům žijícím v Plzni nebo v jiných částech ČR, za které doufáme, že si na malou chvíli budou moci připomenout svůj domov, uvolnit se, odpoutat a prožít si svou radost s Plzeňskými občany.

Samozřejmě je vítána široká veřejnost, nehledě na místo bydliště v ČR či kulturní zázemí.

Konečně, akce také podporuje africké umělce žijící v České republice poskytnutím prostoru pro jejich umělecké vyjádření.

Věříme, že pro město Plzeň je tento festival mimořádným plusem ve vytváření jejího image.